Sve vrste posledičnih oštećenja
Kompletna renoviranje stambenih zgrada i pojedinačnih stanova
Obnavljanje i izrada fasada
.
Obnova i izrada poklopaca od gipsa i šahtova
Obnova oštećenja instalacija za vodu
Popravke (razne) u domaćinstvu